• Отворен тип охлаждащ танк за мляко от 500 до 2000 л.

Отворен тип охлаждащ танк за мляко от 500 до 2000 л.

Share

Подобни продукти