Машини за земеделие и селско стопанство

Комбинирани балиращи и фолиращи машини за мобилно и статично приложение.