• Отворен тип охлаждащ танк за мляко до 100 л.

Отворен тип охлаждащ танк за мляко до 100 л.

Share

Подобни продукти