• Хомогенизатор 8000 l/h.; 250 Bar

Хомогенизатор 8000 l/h.; 250 Bar

Хомогенизаторите работещи под високо налягане са от видовете машини с изключително голямо поле на приложение. Те могат да превърнат течна субстанция в ситен спрей или хомогенен фин материал. Тези машини са подходящи за хомогенизиране на течни продукти, чиито вискозитет е по-малък от 0,2 (Pas) и температура по-ниска от 80°C. Хомогенизаторите намират също широко приложение в хранителната, млечната пивоварната и биофармацевтичната промишлености както и в опитните научни полета за технологично развитие.

Share