• UHT стерилизираща система с тръбен топлообменник 4000 l/h;

UHT стерилизираща система с тръбен топлообменник 4000 l/h;

UHT (ultra high temperature) стерилизиращите системи са едно от най-важните видове технологично оборудване използвано при съвременния метод за удължаване срока на годност на храните и напитките.  Този метод на практика представлява стерилизация чрез загряване за много кратък интервал от време 1-2 секунди до температура превишаваща 135 градуса, която температура е достатъчна да убие микроорганизмите и техните спори в продукта. Най-често на ултрапастьоризация се подлага млякото, но процеса намира приложение и в производството на плодови сокове, кисело мляко, вино, мед и др. 

UHT-продуктите обикновено имат дълготрайност от 6-8 месеца преди отварянето на опаковката. Тази трайност значително надвишава трайността постигната при обикновената пастьоризация по метода висока температура-кратко време, където млякото се загрява до 72 градуса за около 15 секунди. Share