Наблюдателни стъкла

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ НЕРЪЖДАЕМИ НАБЛЮДАТЕЛНИ СТЪКЛА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ОСНОВНО ЗА САНИТАРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В ХРАНИТЕЛНАТА, ПИВОВАРНАТА И ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТИ!