Миещи глави и системи

МИЕЩИТЕ ГЛАВИ И СИСТЕМИТЕ СА ЕДНА ОТ ТЕХНИКИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МРЪСОТИЯ И ОТЛАГАНИЯ ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТТА НА СЪДОВЕ И РЕЗЕРВОАРИ. ВЪРТЛЕЛИВОТО ДВИЖЕНИЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ЗАХРАНВАНЕТО НА САМАТА МИЕЩА ГЛАВА ИЛИ СИСТЕМА С ВОДА ИЛИ ДРУГ МИЕЩ ФЛУИД ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ. ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ ОТ СВОЯТ СТРАНА ОСИГУРЯВА НИСКАКА ЗАГУБА НА НАЛЯГАНЕ И ДЕБИТ.