Санитарни тръбни приспособления

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ САНИТАРНИ ХОЛЕНДРИ, КОЛЕНА, НАБЛЮДАТЕЛНИ СТЪКЛА, МИЕЩИ ГЛАВИ И СИСТЕМИ.