Санитарни кранове

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ НЕРЪЖДАЕМИ КЛАПАННИ И СФЕРИЧНИ КРАНОВЕ ПО DIN, КОИТО НАМИРАТ ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ В ХРАНИТЕЛНАТА, ПИВОВАРНАТА И ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТИ.