Общи условия

„Арминокс” си запазва всички права върхуинтелектуалната собственост на част от съдържанието на този сайт.Тяхното използване без негово разрешение е забранено. Не са разрешени копирането, възпроизвеждането, повторното публикуване и всяко друго подобно действие, излизащо извън обхвата на обичайното сърфиране в мрежата, освен с изричното писмено съгласие на "Арминокс".


Политика по отношение на личните данни

С предоставянето на свои лични данни на настоящия сайт неговите потребители декларират своето съгласие за тяхната обработка и съхранение от страна на оператора на Сайта съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.