Машини за хранително-вкусовата промишленост

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МАШИНИ, КОИТО НАМИРАТ ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ В ХРАНИТЕЛНАТА, ПИВОВАРНАТА И ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТИ.